leczenie i terapia uzależnień łódź

Jak zacząć terapię uzależnień


Jedną z najważniejszych rzeczy przy leczeniu uzależnienia od alkoholu jest zrozumienie przez chorego, że ma on poważny problem i sam sobie z nim nie poradzi. Wiele osób broni się przed tym, uważając że mają wszystko pod kontrolą, jednak to są tylko ich złudzenia, a rzeczywistość jest taka, że są po prostu w nałogu. Przystępując do takiej terapii trzeba się liczyć z tym, że nie będzie ona trwała tydzień czy dwa, lecz znacznie dłużej, niekiedy nawet kilka lat. Przez ten czas potrzebna będzie duża konsekwencja w działaniu a także podporządkowanie się określonym rygorom i zasadom. Najczęściej osoba uzależniona pomimo najszczerszych chęci nie jest w stanie sama wyjść z nałogu, konieczna jest zatem współpraca z terapeutą uzależnień, który będzie kierował całym procesem i kontrolował postępy. Bardzo duże znaczenie, zwłaszcza w kwestiach psychicznych, ma pomoc najbliższych, którzy swoim wsparciem będą motywowali do dalszej pracy i dodawali otuchy w chwilach zwątpienia. Jedynie kompleksowo przeprowadzona terapia uzależnień będzie miała szanse na to, że leczenie rzeczywiście przyniesie pożądane rezultaty.

Psychoterapia

Psychoterapia jest najważniejszą metodą leczenia uzależnienia alkoholem, tak naprawdę bez niej wszystkie pozostałe elementy najczęściej nie są w stanie zagwarantować powodzenia. Pacjent musi przede wszystkim uświadomić sobie dlaczego sięga po alkohol i co mu daje wypicie kolejnego kieliszka, gdyż to pozwoli na dobranie odpowiedniego sposobu leczenia, a przede wszystkim obudzenie w nim chęci zerwania z nałogiem. Psychoterapia odbywa się z reguły pod okiem doświadczonych psychoterapeutów - albo w formie indywidualnych zajęć, albo spotkań grupowych. W czasie zajęć pacjent uczy się obywać bez alkoholu w sytuacjach, w których po niego sięgał, czy to w czasie stresu czy przy zabawie. Ważne jest to, żeby uzależniona osoba zmieniła swój sposób myślenia na taki, w którym kolejny kieliszek nie będzie potrzebny do tego, aby normalnie żyć. Cały proces trwa wiele tygodni a nawet miesięcy, a jego ostatecznym celem jest obudzenie wewnętrznej motywacji do tego, żeby dokonać gruntownej zmiany w swoim życiu.

Farmakologiczne leczenie uzależnień w chorobie alkoholowej


Farmakologiczne leczenie uzależnień jest często stosowane w chorobach alkoholowych, ale obecnie stosuje się je tylko jako terapię wspomagającą. Środki farmakologiczne pozwalają na poprawę stanu psychicznego i fizycznego, dzięki czemu łatwiej jest zacząć inne formy leczenia. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie ma żadnych skutecznych leków na alkoholizm, które mogłyby kompleksowo wyleczyć tę chorobę, mają one jedynie znaczenie wspomagające i wspierające procesy terapeutyczne. Jeszcze do niedawna powszechnie stosowany był Disulfiram, zwany też popularnie Esperalem. Jego działanie polega na tym, że po zażyciu alkoholu organizm ulegał zatruciu aldehydem octowym, dając bardzo nieprzyjemne objawy, takie jak uczucie duszności, przyspieszenie akcji serca czy zaczerwienienie twarzy. Dziś używanie Esperalu uważa się za metodę przestarzałą, również z powodu powikłań i niepożądanych objawów. Obecnie często używany jest Akamprozad, który jest uważany za lek zmniejszający ilość spożywanego alkoholu i wydłużający okres abstynencji.

Hospitalizacja

W niektórych przypadkach terapia uzależnień alkoholowych musi się także oprzeć na hospitalizacji, istnieją bowiem stany, które bezwzględnie wymagają zastosowania takiego środka. Dotyczy to na szczęście jedynie poważnych przypadków, pozostała część pacjentów może się obejść bez takiej formy terapii. Jeśli u chorego pojawiają się majaczenia alkoholowe, napady drgawek czy stany padaczkowe, to jego leczenie powinno się odbywać w warunkach szpitalnych pod okiem specjalistów - w dużych miejscowościach takich jak Łódź nie powinno być problemu ze znalezieniem odpowiedniego miejsca. Wskazaniem do hospitalizacji jest także podeszły wiek chorego albo przebyte urazy czaszki, w takich przypadkach także może się okazać konieczne umieszczenie chorego na oddziale. Leczenie uzależnień alkoholowych w taki sposób jest zawsze ciężką decyzją dla lekarza, bowiem musi on uwzględnić szereg czynników i podjąć najlepszą dla danej osoby decyzję. Na pewno lepszym wyjściem jest jednak przesadna ostrożność i umieszczenie danej osoby pod okiem specjalistów, niż ryzykowanie pozostawienia jej w domu bez odpowiedniej opieki.