DDA terapia grupa

DDA czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików i DDD czyli Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych

DDA czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików lub DDD, czyli Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych  jest to syndrom stwierdzany u osób, które w dzieciństwie były poddawane długotrwałym czynnikom destrukcyjnym związanym z relacją z uzależnionym rodzicem, bądź rodzicami, którzy nie wypełniali swoich ról w sposób prawidłowy. Zmiana w myśleniu zachowaniu i uczuciach DDA / DDD kształtowana jest przez deficyty podstawowych potrzeb emocjonalnych oraz poprzez udział w traumatycznych doświadczeniach. Dzieci DDA / DDD wykształcają pewne mechanizmy obronne, czyli wczesne nieadaptacyjne schematy, które przenoszone do dorosłego życia zaburzają jego przebieg i uniemożliwiają jego komfort. Pod nazwą nieadaptacyjnych schematów kryją się nazwy postaw  i zachowań, które w dzieciństwie chroniły przed biciem, krzykiem, odrzuceniem, krzywdą.  Podstawowe zachowania i postawy DDA / DDD  to unikanie bądź podporządkowanie się, czasami występuje również nadkompensacja, czyli zachowania odwrotne z przeżywanymi uczuciami, ciągły brak satysfakcji  z siebie, obniżone poczucie wartości a przede wszystkim nadodpowiedzialność  które DDA / DDD przejawiają wobec innych. Te wszystkie mądre stwierdzenia sprowadzają się do tego, że dzieci DDA / DDD bywają nad odpowiedzialne, mają zaniżone poczucie wartości, nie potrafią się cieszyć życiem, ciągle się czymś przejmują i nie potrafią nawiązywać prawidłowych relacji z innymi ludźmi, czasami nie potrafią kochać…...  Lista zaburzeń w postrzeganiu siebie, otoczenia i innych przez DDA / DDD jest naprawdę długa. Paradoksalnie osoby DDA / DDD postrzegane są, jako silne, zaradne, godne zaufania … czyli takie który można powierzyć własne kłopoty, tak naprawdę DDA / DDD nie radzą sobie ze swoimi kłopotami, a ciągle szukają możliwości zajmowania się kłopotami innych. Powstaje ogromne obciążenie skrywane pod uśmiechniętą twarzą, odpowiedzialnym zachowaniem, skutecznością.  Wielu DDA / DDD radzi sobie z narastającą frustracją poprzez używanie różnych substancji psychoaktywnych, bądź nałogowych zachowań  - wtedy stają się klonami swoich katów.   Terapia DDA / DDD jest długa i bolesna, ponieważ trzeba zmierzyć się ze wszystkimi swoimi lękami i starymi sposobami myślenia, odczuwania i działania. Potrzeba do tego odpowiednich warunków, osób znających temat DDA / DDD i własnego zaangażowania. W naszej klinice znajdziecie Państwo warunki dla siebie do pracy nad Waszym problemem DDA i DDD, osoby prowadzące spotkania indywidualne oraz grupowe mają bogate doświadczenie w pracy z osobami DDA / DDD. Zapraszamy do korzystania z naszej pomocy.